EHBA - Eerste Hulp Bij Arbeidsrecht
Helemaal oneensHelemaal eens

Corona

Wij kennen onze verplichtingen als werkgever en wij weten ook wat we van onze medewerkers kunnen vragen in deze tijd.
1 = helemaal oneens5 = helemaal eens
Wij zijn op de hoogte van de voorwaarden en consequenties van de NOW.
1 = helemaal oneens5 = helemaal eens
Je hebt een score behaald van: 0 / 10

Functioneren werknemers

Minstens eens per jaar houden wij effectieve en positieve functioneringsgesprekken.
1 = helemaal oneens5 = helemaal eens
Wij hebben formulieren waarin we het functioneren vastleggen.
1 = helemaal oneens5 = helemaal eens
Onze werknemers zijn tevreden en blijven daarom graag bij ons werken.
1 = helemaal oneens5 = helemaal eens
Je hebt een score behaald van: 0 / 15

Contracten

Onze arbeidscontracten voldoen aan alle wet- en regelgeving.
1 = helemaal oneens5 = helemaal eens
In onze arbeidscontracten staan alle afspraken die we hebben gemaakt.
1 = helemaal oneens5 = helemaal eens
Wij weten welke risico's we lopen bij contracten voor bepaalde tijd en welke boetes we kunnen krijgen.
1 = helemaal oneens5 = helemaal eens
Je hebt een score behaald van: 0 / 15

Ziekte

Bij ons is het ziekteverzuim laag en het verzuim duurt kort.
1 = helemaal oneens5 = helemaal eens
Wij weten dat we bij een zieke werknemer gecompenseerd kunnen worden en hoe.
1 = helemaal oneens5 = helemaal eens
Je hebt een score behaald van: 0 / 10

ZZP'ers

Wij weten hoe we kunnen voorkomen dat zzp'ers die we inhuren door de wetgever als werknemer worden gezien.
1 = helemaal oneens5 = helemaal eens
Je hebt een score behaald van: 0 / 5

Jouw score:

0