Test je kennis van het arbeidsrecht

Thuiswerken en niet werken: wie betaalt wat?
Helemaal oneensHelemaal eens

Doorbetalen vergoedingen bij niet werken

Wanneer een werknemer niet werkt kan een werkgever niet zomaar de reiskostenvergoeding stopzetten.
1 = helemaal oneens5 = helemaal eens
Wanneer een werknemer niet werkt is er een maximale periode waarin een werkgever een reiskostenvergoeding onbelast mag doorbetalen.
1 = helemaal oneens5 = helemaal eens
Je hebt een score behaald van: 0 / 10

Doorbetalen vergoedingen bij thuiswerken vanwege de Coronacrisis

De Staatssecretaris van Financiën heeft besloten dat bij thuiswerken vanwege de Coronacrisis een werkgever een vaste reiskostenvergoeding onbelast mag blijven uitbetalen.
1 = helemaal oneens5 = helemaal eens
De Staatssecretaris van Financiën heeft besloten dat bij thuiswerken vanwege de Coronacrisis een werkgever overige vaste vergoedingen onbelast mag blijven uitbetalen.
1 = helemaal oneens5 = helemaal eens
Je hebt een score behaald van: 0 / 10

Kosten werknemer bij thuiswerken

Een werknemer zal een eigen bijdrage van een leaseauto ook bij thuiswerken moeten blijven betalen wanneer de auto tot zijn beschikking blijft.
1 = helemaal oneens5 = helemaal eens
Extra kosten voor de werknemer door thuiswerken (zoals energie en internet) kunnen alleen binnen de vrije ruimte van de werkkostenregeling belastingvrij aan de werknemer worden vergoed.
1 = helemaal oneens5 = helemaal eens
Voor 2020 is de vrije ruimte voor de eerste € 400.000 aan loonsom verhoogd naar 3%.
1 = helemaal oneens5 = helemaal eens
Er geldt geen wettelijke verplichting voor een werkgever om deze extra kosten voor werknemers te vergoeden.
1 = helemaal oneens5 = helemaal eens
Je hebt een score behaald van: 0 / 20

Thuiswerkplek

Een werkgever is wettelijk verplicht om te zorgen voor een gezonde en veilige (thuis)werkplek.
1 = helemaal oneens5 = helemaal eens
Een werkgever kan aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als hij niet heeft gezorgd voor goede arbeidsomstandigheden thuis, zoals beeldschermen en stoelen.
1 = helemaal oneens5 = helemaal eens
Je hebt een score behaald van: 0 / 10

Jouw score:

0